czwartek, 16 marca 2017

Konkurs Wielkanocny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Tradycje Wielkanocne" na najładniejszą pisankę, palmę i ciasto wielkanocne. Należy przygotować do wyboru:

 -   pisanki ( 3 szt.)
 -   palmę
 -   ciasto wielkanocne

Komisja oceni prace według każdej kategorii. Najładniejsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Uczestnictwo w  konkursie proszę zgłaszać do 30.03.2017 roku pod nr tel. 552497621 lub osobiście w Bibliotece. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Godkowie dnia 04.04.2017 roku o godz. 11:00.

Zapraszamy do wzięcia udziału!

Regulamin konkursu ,, Tradycje Wielkanocne"

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy: dzieci jak i dorosłych.

Cel konkursu:

- Ochrona dziedzictwa kulturowego - ocalenie od zapomnienia regionalnych,
charakterystycznych dla naszego regionu obyczajów i obrzędów związanych z                                         tym pięknym rodzinnym świętem.
                
- Upowszechnianie wykonywania palm i pisanek z zachowaniem naturalnych materiałów.

- Pobudzenie aktywności społeczeństwa wiejskiego w zakresie kultywowania tradycji                           wielkanocnych, obyczajów i sztuki ludowej.

Przedmiot konkursu to:

- pisanki zdobione: barwnikami, techniką woskową, wydrapywanie, oklejanie sitowiem, wycinankami lub wełną - min. 3 sztuki
- palmy powinny zawierać gałązki wierzbowe, barwinek, suszone zioła, trawy, kwiaty z kolorowej bibuły, wstążki
- ciasta wielkanocne

Kryteria oceny:

- pisanki, palmy oceniane będą pod względem: tradycyjności i estetyki wykonania
- ciasta wielkanocne oceniane będą pod względem: tradycyjności, wyglądu estetycznego, smaku

Palmy, pisanki mogą być wykonane różnymi technikami plastycznymi. Preferowane jednak będą te stare, tradycyjne techniki ludowe z użyciem naturalnych materiałów.
Powołana komisja oceni prace wg każdej kategorii. Najładniejsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone.