wtorek, 6 marca 2018

Człowiek i kamień w wierszach Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta – spotkanie z poezją27 lutego 2018 r. w ramach współpracy między biblioteką szkolną Szkoły Podstawowej w Godkowie i Biblioteką Publiczną Gminy Godkowo odbyło się spotkanie z poezją Zbigniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej. Miejscem spotkania była Biblioteka Publiczna w Godkowie, a celem bliższe poznanie utworów tych wybitnych poetów . Uczestnikami spotkania było liczne grono uczniów klas IV - VII Szkoły Podstawowej w Godkowie. Swoją obecnością zaszczyciła nas również mama jednej z uczennic.
Podczas spotkania przybliżono sylwetki poetów, problematykę poruszaną przez nich w utworach poetyckich, a również głośno czytano wiersze i interpretowano ich treść. Porównywano wiersze o zbliżonej tematyce, m.in. „Kamyk” Z. Herberta i „Rozmowa z kamieniem” W. Szymborskiej, „Podróż do Krakowa” Z. Herberta i „Nieczytanie” W. Szymborskiej, a również inne utwory. Uczniowie doskonale poradzili sobie z interpretacją treści czytanych utworów. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze.
Zbigniew Herbert i Wisława Szymborska nie mają na artystycznym koncie wspólnych wystąpień programowych, ich poszukiwania mają charakter indywidualny. Jednakże porównywanie wierszy tych wybitnych polskich poetów przynosi poznawczy pożytek – głównie w zakresie interpretacji.
Serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzicom za tak liczny udział w spotkaniu, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Organizatorki spotkania: Alina Basaj, Ewa Jedlińska i Paulina Basaj
Opracowała: Alina Basaj

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: