środa, 3 października 2018

Program " Globalnie w bibliotekach"


Nasza Biblioteka znalazła się w gronie placówek uczestniczących w II edycji programu "Globalnie w bibliotekach". Program ma na celu zaangażowanie społeczności w dyskusję i refleksję nad dwoma największymi globalnymi wyzwaniami: głodem i ubóstwem. W październiku obchodzimy dwa ważne dni:

-  Międzynarodowy Dzień Żywności i Walki z Głodem  ( 16 października),
-  Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (17 października)

Z tej okazji odbędą się warsztaty edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej i dorosłych "Skąd się bierze głód?" dnia 16 października o godz.13:00.


Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się jakie są przyczyny głodu na świecie, skąd się bierze głód we współczesnym świecie, czym jest prawo do żywności, jakie działania są potrzebne w skali świata aby zlikwidować głód a także  co każdy z nas może zrobić aby zmniejszyć zjawisko głodu w najbliższym otoczeniu. Wywiązała się bardzo ciekawa i ożywiona dyskusja podczas , której młodzież podawała przykłady mądrych i rozważnych zachowań dotyczących  walki z głodem. Wszyscy zgodnie przyznali , że warsztaty były niezwykle  ciekawe i skłaniające do wielu przemyśleń.W czasie warsztatów korzystano z materiałów Polskiej Akcji Humanitarnej.