środa, 3 kwietnia 2019

Konkurs plastyczny " Mój ulubiony bohater literacki"

Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo ogłasza konkurs plastyczny " Mój ulubiony bohater literacki" dla dzieci z kl 1-4 Szkoły Podstawowej.

 Regulamin konkursu:

Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo.
Prace należy dostarczyć do Biblioteki do dnia 10.05.2019 roku.
Cele konkursu:
 1. kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich,
 2. rozbudowanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
 3. rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
 4. rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci,
Technika wykonania prac:
 • technika plastyczna dowolna – płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów
 • format pracy A4 lub A3
 • prace indywidualne
 • każda praca powinna zawierać opis ( na odwrocie pracy):tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka, imię i nazwisko opiekuna 
 • prace oceniane będą przez komisję konkursową


Kryteria oceny
 • pomysłowość w ujęciu tematu,
 • walory artystyczne
 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych