piątek, 5 lutego 2021

Nowości


 W 2020 roku w Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo otrzymała dotację w wysokości 2150 zł w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Zakupiono 89 książek. Była to literatura piękna dla dorosłych, książki dla dzieci oraz z różnych dziedzin wiedzy głównie książki historyczne i reportaże. W ramach dotacji samorządowej zakupiono 209 woluminów na kwotę 4823 zł.

Książki zakupione w 2020 roku w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".