piątek, 12 marca 2021

Konkurs Wielkanocny

 Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Tradycje Wielkanocne" na najładniejszą palmę, pisankę.  Należy przygotować do wyboru:

 -   pisanki ( 3 szt.),
 -   palmę,
 

Komisja oceni prace według każdej kategorii. Najładniejsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Prace należy dostarczyć do dnia 30 marca 2021 roku (wtorek).Regulamin konkursu ,, Tradycje Wielkanocne"

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy: dzieci jak i dorosłych.

Cel konkursu:

- Ochrona dziedzictwa kulturowego - ocalenie od zapomnienia regionalnych,
charakterystycznych dla naszego regionu obyczajów i obrzędów związanych z                                         tym pięknym rodzinnym świętem.
                
- Upowszechnianie wykonywania palm i pisanek z zachowaniem naturalnych materiałów.

- Pobudzenie aktywności społeczeństwa wiejskiego w zakresie kultywowania tradycji                           wielkanocnych, obyczajów i sztuki ludowej.

Przedmiot konkursu to:

- pisanki zdobione: barwnikami, techniką woskową, wydrapywanie, oklejanie sitowiem, wycinankami lub wełną - min. 3 sztuki
- palmy powinny zawierać gałązki wierzbowe, barwinek, suszone zioła, trawy, kwiaty z kolorowej bibuły, wstążki


Kryteria oceny:

- pisanki, palmy oceniane będą pod względem: tradycyjności i estetyki wykonania

Palmy, pisanki mogą być wykonane różnymi technikami plastycznymi. Preferowane jednak będą te stare, tradycyjne techniki ludowe z użyciem naturalnych materiałów.
Powołana komisja oceni prace wg każdej kategorii. Najładniejsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone.