środa, 3 marca 2021

Obostrzenia w działalności Bibliotek do 14 marca 2021 r.

 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do 14 marca 2021 roku wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez instytucje kultury, w tym przez biblioteki, polegające na zakazie:

       -   udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom,

       -   organizacji wydarzeń z udziałem publiczności

z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ( online) oraz udostępniania zbiorów w formie bezkontaktowej, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych. Przed wizytą w Bibliotece prosimy o kontakt telefoniczny 552497621 książki będą przygotowane w punkcie odbioru.